AFED HANDLINGSSÄTT

AFED arbetar för att uppnå sina mål genom följande kurs:

– Utföra en periodisk rapport om miljön och naturresursernas tillstånd i den Arabiska världen, med tonvikt på att utvärdera framstegen mot att uppnå målen för hållbar utveckling, samt undersöka Arabiska bidrag till globala miljöarbeten.

– Sammanträda regelbundet för att diskutera regionala rapporter om miljöfrågor och undersöka deras inverkan på processen för hållbar utveckling i Arabvärlden, med dotterbolagsmöten för att diskutera frågor av särskilt intresse eller specifika subregionala problem.

– Arbeta med näringslivet i Arabvärlden för att utveckla ett Företags Miljöansvarsprogram, anta hållbara metoder och gå mot renare produktionsteknologi.

– Uppmuntra vetenskaplig forskning om aktuella och nya miljöfrågor i Arabvärlden.

– Samarbeta med media och reklambranschen för att främja miljömedvetenhet genom olika verktyg.

– Arbeta med utbildningsinstitutioner, universitet och forskningscentra för att utveckla miljöutbildningsprogram på alla nivåer, både för att främja konstruktivt miljöbeteende och attityder och att bygga upp kapacitet inom områdena miljövetenskap och förvaltning.

– Stödja nätverk av Icke-Statliga Organisationer som är aktiva inom miljön och utvecklingen och samordnar gemensamma program bland dem.


Originalartikel: http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?menuID=6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *