AFED MÅL

AFEDs huvudmål är följande:

– Att föröka miljömedvetenheten genom att stödja rollen som miljöutbildning och information och av icke-statliga organisationer som är verksamma inom miljöområdet.

– Samla de som är bekymrade över frågor som rör miljö och utveckling i de Arabiska länderna för att diskutera regionala och nationella problem mot bakgrund av förändrade förhållanden och hjälpa till att lösa miljö- och utvecklingsutmaningar bättre.

– Att uppmuntra Arabiska samhällen till miljöskydd, rationellt utnyttjande av naturresurser och förverkligandet av hållbar utveckling genom en positiv interaktion mellan planerare, beslutsfattare, affärsmän, civilsamhället, media och andra som är intresserade av miljö- och utvecklingsfrågor .


Originalartikel: http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?menuID=5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *