Cialis: Information om pris, användning, dosering och biverkningar

Sammanfattning
product image
Samlet betyg
5 baserat på 2 röster
Varumärke
CIALIS
Produktnamn
Tadalafil
Pris från
kr 12.57
Produkttillgänglighet
Finns i lager

Vad är Cialis?

Cialis (tadalafil) får musklerna i blodcellerna att slappna av så att blodflödet ökar till vissa delar av kroppen.

Cialis används för att behandla erektil dysfunktion (impotens) och symtom på. godartad prostatahypertrofi (förstorad prostata).

Ett annat märke för tadalafil är Adcirca, som används för att behandla pulmonal arteriell hypertoni och förbättra träningskapaciteten hos män och kvinnor. Ta inte Cialis medan du samtidigt tar Adcirca, såvida inte din läkare sagt åt dig att göra det.

Viktig information

Ta inte Cialis om du också använder nitratläkemedel för bröstsmärta eller hjärtproblem, däribland nitroglycerin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat och vissa partydroger som exempelvis “poppers”. Att ta tadalafil tillsammans med nitratläkemedel kan orsaka en plötsligt och allvarligt blodtrycksfall

Vissa läkemedel kan ge upphov till oönskade och farliga effekter om de används tillsammans med Cialis. Uppge för din läkare vilka alla dina nuvarande mediciner är, särskilt riociguat (Adempas).

Kontakta din läkare eller sök läkare akut om erektionen är smärtsam eller varar längre än 4 timmar. Långvarig erektion (priapism) kan skada penis.

Sök omedelbar medicinsk hjälp om du blir illamående eller får bröstsmärta eller yrsel när du har sex.

Sluta ta Cialis och sök läkare akut om du drabbas av plötsligt synbortfall.

Innan du tar den här medicinen

Du ska inte ta Cialis om du är allergisk mot tadalafil.

Att ta Cialis tillsammans med vissa andra läkemedel kan orsaka plötsligt blodtrycksfall. Ta inte detta läkemedel om du också tar:

 • riociguat (för behandling av lungartär hypertoni); eller
 • nitratläkemedel (för bröstsmärtor och hjärtproblem), exempelvis nitroglycerin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat eller partydroger som amylnitrat eller nitrit “poppers”.

En viss mängd tadalafil kan finnas kvar i blodet i två eller fler dagar efter varje tagen dos (längre tid om du har någon lever- eller njursjukdom). Undvik intag av nitrat under den här tiden.

För att vara säker på att du kan ta Cialis, tala om för din läkare om du någonsin har haft:

 • hjärtsjukdom eller hjärtrytmproblem;
 • hjärtattack eller stroke;
 • kärlkramp (bröstsmärtor), högt eller lågt blodtryck;
 • pulmonell hypertoni (såvida du inte tar tadafil för detta);
 • ett tillstånd som kallas pulmonell venoocklusiv sjukdom (förträngning av venerna som transporterar blod från lungorna till hjärtat);
 • lever- eller njursjukdom (eller om du får dialys);
 • synbortfall eller retinit pigmentosa (ett ärftligt tillstånd i ögat);
 • blödningsrubbning;
 • någon blodcellsrubbning som exempelvis sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi;
 • en fysisk deformitet hos penis (t. ex. Peyronies sjukdom) eller erektion som varar längre än 4 timmar;
 • magsår; eller
 • något problem med hälsan som gör det osäkert med sexuell aktivitet.

Plötsligt synbortfall har inträffat hos ett mindre antal personer som tar mediciner som tadalafil (Viagra eller annat). De flesta av dessa personer hade redan någon ögonsjukdom eller hade högt kolesterolvärde, diabetes, kranskärlssjukdom, var och hade tidigare varit rökare eller var över 50 år. Det är oklart om det var läkemedlet som var den faktiska orsaken till synbortfallet.

Viagra tros inte skada ett ofött barn. Tala om för din läkare om du är gravid eller om ni planerar att bli gravida.

Det är inte känt om sildenafil övergår i bröstmjölken eller om det kan skada barn som ammas. Tala om för din läkare om du har barn som ammas.

Cialis är inte godkänt för användning av någon yngre än 18 år.

Hur ska jag ta Cialis?

Cialis tas vanligtvis bara en gång per dag. Följ alla anvisningar på receptetiketten. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängd eller längre än vad som rekommenderas.

Cialis kan tas med eller utan mat.

Bryt eller dela inte tabletten. Svälj den hel.

Vid erektil dysfunktion, ta Cialis strax före sexuell aktivitet, men inte mer än en gång per dag.

Cialis kan hjälpa för att få erektion vid sexuell stimulering. Erektion uppståt inte enbart genom att ta en tablett. Följ läkarens anvisningar.

Ta inte Cialis vid erektil dysfunktion om du tar Adcirca mot pulmonell arteriell hypertension

Förvara vid rumstemperatur och skydda från fukt och värme.

Vad händer om jag missar att ta en dos?

Eftersom Cialis används vid behov är det knappast troligt att du kan missar att ta en dos.

Vad händer om jag överdoserar?

Sök läkare akut eller ring Giftinformationscentralen på 112.

Vad bör jag undvika när jag tar Cialis?

Att dricka alkohol med den här medicinen kan ge biverkningar.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med tadalafil och leda till oönskade biverkningar. Undvik intag av grapefruktprodukter samtidigt som du tar den här medicinen.

Biverkningar av Cialis

Sök läkare akut om du får tecken på allergisk reaktion av Cialis: nässelfeber; andningssvårigheter; svullnad i ansiktet, på läpparna, på tungan eller i halsen.

Sluta och sök omedelbart läkare om du blir illamående, får bröstsmärtor eller upplever yrsel under sex. Du kan ha drabbats av livshotande biverkningar.

Sluta använda den här medicinen och kontakta läkare akut vid:

 • yrsel, som om du håller på att svimma.
 • om erektionen är smärtsam eller varar längre än 4 timmar. (långvarig erektion kan skada penis);
 • synförändringar eller plötsligt synbortfall
 • ringningar i öronen eller plötslig hörselnedsättning;
 • symptom på hjärtattack – bröstsmärta eller tryck över bröstet, smärta som sprider sig till käken och axlarna, illamående, svettning;

Vanliga biverkningar för Cialis kan innefatta:

 • huvudvärk;
 • flushing (warmth, redness, or tingly feeling);
 • rodnad (värme, ansiktsrodnad och stickningar);
 • illamående, orolig mage;
 • nästäppa; eller
 • muskelsmärta, ryggsmärta, smärta i armar och ben.

Detta är ingen fullständig lista över biverkningar och det kan uppstå fler. Kontakta läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till Läkemedelsverket.

Vilka andra läkemedel kan påverka Cialis?

Berätta för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och om de du har börjat eller slutat ta, särskilt:

 • läkemedel för behandling av erektil dysfunktion eller pulmonal arteriell hypertoni;
 • antibiotika eller svampmedicin;
 • antiviralt läkemedel för behandling av hepatit C eller HIV/AIDS;
 • drugs to treat high blood pressure or a prostate disorder; or
 • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem; eller
 • läkemedel mot kramper.

Denna lista är inte fullständig. Fler läkemedel kan interagera med tadalafil, däribland receptbelagda och icke-receptbelagda läkemedel, vitaminer och örtprodukter. Alla eventuella interaktioner är ej förtecknade i denna medicinguide.

Sammanfattning
product image
Samlet betyg
5 baserat på 2 röster
Varumärke
CIALIS
Produktnamn
Tadalafil
Pris från
kr 12.57
Produkttillgänglighet
Finns i lager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *