Den sociologiska fantasin: Fokus på personliga beslut och individualitet

av Robert O. Keel

Förra dagen diskuterade min fru (partner) och jag möjligheten att få ett andra barn. Nyckelelement från klassläsningar och diskussioner fokuserar vår uppmärksamhet på den sociala verkligheten i denna personliga beslutsprocess.

Det verkar som om detta skulle vara ett helt normalt, naturligt samtalstema för ett “ungt” par att ha numera. Men om vi tar hänsyn till de bredare sociala faktorer som har format, påverkat och faktiskt tillåtit denna diskussion att äga rum, kan den insikt som ges av den sociologiska fantasin ge en ny förståelse för denna sociala händelse.

Först är uppfattningen att vi alls hade denna konversation. För några år sedan skulle det inte ha varit ett diskussionsämne att ha barn, men det skulle kanske bäst ses som en plikt. Övergripande förändringar i samhället, några som går tillbaka till den industriella revolutionen, förändringar i betydelsen av institutioner som religion (en minskning av dess formella inflytande), den växande kraften och inflytandet av medicin för att utforma och kontrollera det sociala livet och den ständigt föränderliga sociala verkligheten av familjen; har låtit denna konversation äga rum – skapat möjligheten att välja i denna naturliga fråga. De kanske viktigaste förändringarna har skett inom teknik och lag. Utvecklingen av preventivpilleren, möjligheten till genetisk testning och tillhörande tillgänglighet av aborttjänster har gjort det möjligt för individer att välja mellan barn. Dessa frågor, både tekniska och sociala, är utanför kontrollen av någon individ eller familj. Ändå har de skapat ett klimat av individualism, fritt val och integritet kring det som en gång sågs som ett socialt och moraliskt ansvar.

För det andra kan vår konversation karakteriseras som en symbolisk interaktion på många nivåer. Var och en av oss är osäkra på de “riktiga” känslorna hos den andra försökte tolka kommentarer som antingen pro eller con. Min fru uttryckte många av negativerna, men jag tolkade hennes oro som ett försök att tillåta mig en “ut”. Hon är medveten om den stress jag har upplevt med de förändringar som vårt första barn åstadkom, hon “vet” jag är en varelse av vana och förändringar ger alltid stress för mig. Jag å andra sidan uttryckte det positiva. Jag förlitade mig på vad jag uppfattade som antydningar från andra interaktioner med henne att hon verkligen ville ha ett andra barn. Jag ville visa stöd och en vilja att få ett andra barn.

Inom denna konversation kommunicerade vi symboliskt på en annan nivå. Det finns inga objektiva villkor här; inget andra barn att analysera. Så spekulerade vi symboliskt vad ett andra barn skulle betyda: mindre personlig tid, mindre sömn, mer arbete, ekonomisk svårighet; men också, roligare, glädje, uppfyllelse och kärlek, en vän till Hannah (vårt första barn) och en kraft att hämma vår bortskämdhet av Hannah.

En tredje nivå av symbolisk interaktion sammanflätas i denna konversation. Vi tolkade det framtida barnet baserat på vår tolkning av vår upplevelse med Hannah och vår väns barn. Hannah har varit en glädje och är förtjusande; ett andra barn kan vara det också. Vänner med ett enda “bortskämd” barn besvärar oss; vi vill inte att Hannah ska “vara så”. Och Hannah har varit så lätt och är så söt; betyder det att vi kommer att “spikas” på det andra barnet?

Så personligt val formas av socialt sammanhang. Att vara medelklass, protestant, vit och leva i slutet av 1900-talet är inte bara en olycka; men resultatet av en lång process med sociohistorisk förändring som ger oss möjlighet att åtminstone föreställa oss att vi har kontroll över vårt öde. Och all konversation sippas in i en tolkande symbolisk process genom vilken människor strävar efter att förstå varandra och deras värld och förnuftiga tillsammans.

Förresten, vårt beslut? Svaret kommer med tiden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *