Kamagra: Information om pris, användning, dosering och biverkningar

Vad är Kamagra?

Kamagra är ett läkemedel som används för behandling av erektil dysfunktion. Kamagra innehåller den aktiva ingrediensen sildenafilcitrat. Läkemedlet tillverkas i Indien och säljs ofta receptfritt på nätet. Kamagra köps vanligtvis på nätet som ett billigt alternativ till Viagra, Cialis, Spedra och Levitra.

Kamagra är dock för närvarande ej licensierat inom EU. Därför kan det inte förskrivas till dig av en läkare. På grund av detta känner man inte till de exakta ingredienserna och biverkningarna hos Kamagra, och att använda det är osäkert och potentiellt farligt.

Att få receptbelagda läkemedel utan att någon läkare skrivit ut dem på recept är mycket farligt för din hälsa. Det är mycket viktigt att ta receptbelagda läkemedel för något tillstånd först efter att din läkare har rekommenderat det.

Även om det påstås att Kamagra är mycket lik Viagra, innebär det en stor och onödig risk att köpa den från utländska hemsidor.

Hur fungerar Kamagra?

Fosfodiesteras-typ 5-enzymet är de som reglerar blodflödet i penis. När det finns för mycket av detta enzym förhindras enzymerna att det byggs upp “extra” blod i penis, vilket innebär att din erektion aldrig har en chans att uppstå och bli stel. Sildenafil stoppar aktiviteten av fosfodiesteras-typ 5-enzym och ökar blodflödet till penis för att skapa en fast erektion. Sildenafil och de andra fosfodiesteras-hämmarna av typ 5 är verkningslösa utan sexuell stimulering. De kommer inte att ge dig någon ofrivillig erektion om du inte blir sexuellt stimulerad.

Är Kamagra legal?

Eftersom Kamagra inte kan säljas lagligt inom EU kan det hända att du köper det från en olaglig hemsida. Det innebär att du omöjligt kan veta om det är Kamagra du verkligen köper eller någon förfalskad version. Då många falska läkemedel innehåller fel dosering, ingen aktiv ingrediens eller till och med farliga ämnen, kan följden bli att du spenderar pengar på ett läkemedel som inte hjälper dig och som kanske till och med är skadligt för dig.

Vad är det för skillnad mellan Kamagra och Viagra?

Man tror att Kamagra innehåller samma aktiva ingrediens som Viagra, sildenafilcitrat. Teoretiskt sett borde det fungera på ungefär samma sätt som Viagra, det tar cirka 45 minuter innan det börjar verka och sitter i cirka 4-6 timmar. Detta varierar dock från person till person.

Eftersom Kamagra är ett ej licensierat och oreglerat läkemedel kan de hemsidor som säljer det sannolikt att erbjuda falska eller imiterade versioner, och därför kan de exakta ingredienserna skifta. Det är därför omöjligt att säga om Kamagra kommer att fungera, och läkemedlets effekter kommer att variera stort beroende på vilken version av läkemedlet du köper.

Viagra tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Det förbättrar kroppens blodcirkulation, ökar blodflödet till penis och hjälper därför män som drabbats av erektil dysfunktion att uppnå och upprätthålla erektion under sexuell aktivitet.

Kamagra tillverkas av Ajanta Pharma Limited, ett indiskt läkemedelsföretag. Eftersom det här läkemedlet inte är lagligt i Europa, är det inte garanterat att Kamagra är äkta giltig och det anses inte vara säkert för distribution. Alla läkemedel som påstår sig vara Kamagra kan vara förfalskade, dåligt producerade, innehålla en mindre koncentration av den aktiva ingrediensen eller innehålla något helt annat som kan innebära fara för hälsan.

Viagra och Kamagra finns i olika doser av sildenafilcitrat. Viagra finns i tabletter på 25 mg, 50 mg och 100 mg som din läkare eller apotekspersonal kan välja beroende på dina personliga omständigheter.

Kamagra finns i två farmaceutiska former, orala tabletter och orala gelétabletter. Tabletterna sväljs oralt och gelén upplöses på tungan.

Kamagra orala tabletter finns i 3 doser ,25 mg, 50 mg och 100 mg. Kamagra orala tabletter börjar verka inom 30 minuter efter intag.

Kamagra Oral Jelly finns i cirka 7 olika smaker (ananas, apelsin, jordgubbe, vanilj, banan, svarta vinbär och smörkola). Kamagra Oral Jelly behöver inte sväljas med vatten och upplöses lätt och smidigt i munnen.

Varje Kamagra Oral Jelly-tablett innehåller 100 mg sildenafilcitrat. Kamagra Oral Jelly börjar verkar inom 15 minuter efter intag.

Är Kamagra säkert?

Eftersom Kamagra är inte licensierad inom EU sakna man kontroll över de ingredienser som finns i läkemedlet och man vet lite om dess biverkningar. Utan recept och korrekt medicinsk bedömning kan vissa personer reagera mycket illa på läkemedlet, beroende på deras individuella sjukdomshistoria och livsstil.

Liksom andra läkemedel kan Kamagra ge vissa biverkningar, vilka är ovanliga men som kan förekomma hos vissa män som tar läkemedlet för erektionsproblem. Se vilka biverkningar som finns för att vara medveten om eventuella motsatta reaktioner så du vet vad du kan göra åt dem.

Följande biverkningar kan ha samband med Kamagra:

 • Huvudvärk;
 • Ansiktsrodnad
 • Nästäppa;
 • Illamående;
 • Kräkningar;
 • Dålig mage;
 • Magbesvär;
 • Ryggsmärta;
 • Yrsel;
 • Tinnitus;
 • Lågt blodtryck
 • Hjärtklappning;
 • Hjärtinfarkt;
 • Näsblod;
 • Steven Johnson syndrom (förekommer väldigt sällan).

Upphör genast med medicinen och ring din läkare omedelbart om du får någon av följande biverkningar:

 • Ljuskänslighet
 • Erektioner som varar längre än 4 timmar (Priapism);
 • Plötsliga synförändringar eller synbortfall;
 • Plötsliga hörselförändringar eller hörselbortfall.

Varning och försiktighet

Du bör inte ta Kamagra om du har följande tillstånd:

 • Alla sorters cancer (leukemi, lungcancer, melanom, osv.);
 • Diabetes;
 • Arteriell hypertension
 • Allvarliga hjärtbesvär
 • Slutskedet i en njursjukdom;
 • Deformation av penis;
 • Skrumplever;
 • Allergi mot sildenafil;
 • Yngre än 18 år: patienter som är yngre än denna ålder får inte ta medicinen;
 • Äldre än: patienter äldre än 65 bör vanligtvis inte ta fosfodiesteras-hämmare av typ 5;
 • Den som är kvinna: kvinnor ska inte ta Kamagra eftersom det inte kommer verka;

Kamagra läkemedelsinteraktion

Kamagra rekommenderas inte att tas tillsammans med följande läkemedel:

 • Nitrater, läkemedel för behandling av hjärtsjukdom (t.ex.: isosorbidmononitrat, isosorbiddinitrat, pentaerytritoltetranitrat, nitroglycerin). Samtidigt intag av Kamagra med dessa läkemedel kommer att öka effekten av nitraterna, vilket leder till hypotoni (lågt blodtryck).
 • Alfa-blockerare, läkemedel som används vid behandling av hjärtsjukdomar och vid behandling av godartade prostataförstoringar, såsom doxazosin, prazosin, terazosin, med mera. Samtidig användning av Kamagra med dessa läkemedel ökar effekten av alfa-blockerare och kan leda till hypotoni (lågt blodtryck).
 • Antibiotika, läkemedel som används vid behandling av bakterieinfektioner, som exempelvis erytromycin, klaritromycin, azitromycin, med flera. Dessa läkemedel är enzymatiska hämmare av CYP3A4 och de kan öka nivån av Kamagra i blodet, vilket ökar risken för biverkningar.
 • Grapefruktjuice, en annan CYP3A4-hämmare, kan öka nivån av Kamagra i blodet och öka risken för biverkningar. Läkemedel som används vid behandling av HIV-infektioner (ritonavir, saquinavir, zidovudin, med flera).
 • Alkohol: Förtäring av alkohol bör undvikas eller hållas på en minimal nivå när du tar Kamagra. Alkoholen kan öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Symtom som yrsel, svimning, rodnad, långvarig huvudvärk bör rapporteras till läkaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *