Levitra: Information om pris, användning, dosering och biverkningar

Sammanfattning
product image
Författares betyg
1star1star1star1star1star
Samlet betyg
5 baserat på 2 röster
Varumärke
LEVITRA
Produktnamn
Vardenafil
Pris från
kr 14.51
Produkttillgänglighet
Finns i lager

Vad är Levitra?

Levitra (vardenafil) får muskler som finns i blodkärlens väggar att slappna av och ökar blodflödet till vissa delar av kroppen.

Levitra används för att behandla erektil dysfunktion (impotens).

Levitra kan också användas i andra syften än de som finns förtecknade i den här medicinska guiden.

Viktig Information

Att ta Levitra tillsammans med vissa andra mediciner kan orsaka plötsligt och allvarligt blodtrycksfall. Ta inte vardenafil om du också tar riociguat  (Adempas) eller nitratläkemedel som exempelvis nitroglycerin.

Ta inte Levitra om du också tar nitratläkemedel för bröstsmärta eller hjärtproblem, däribland nitroglycerin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat och vissa partydroger som exempelvis ”poppers”. Att ta Levitra tillsammans med ett nitratläkemedel kan orsaka plötsligt och allvarligt blodtrycksfall.

Kontakta din läkare eller sök läkare akut om erektionen är smärtsam eller varar längre än 4 timmar. Långvarig erektion (priapism) kan skada penis.

Sluta ta Levitra och sök läkare akut om du drabbas av plötsligt synbortfall.

Under sexuell aktivitet, om du blir yr eller illamående, eller får smärta, domningar eller stickningar i bröstet, armarna, halsen eller käken, avbryt och sök omedelbart läkare. Du kan ha drabbats av allvarliga biverkningar.

Innan du tar den här medicinen

Du ska inte ta Levitra om du är allergisk mot vardenafil, eller om du tar andra mediciner för behandling av pulmonell arteriell hypertension, som t. ex. riociguat (Adempas).

Levitra är inte godkänt för användning av män yngre än 18 år.

Ta inte vardenafil om du också tar nitratläkemedel för bröstsmärta eller hjärtproblem. Dessa innefattar nitroglycerin, isosorbiddinitrat och isosorbidmononitrat. Nitrat återfinns också i vissa partydroger som exempelvis amylnitrat eller nitrit (”poppers”). Att ta Levitra tillsammans med ett nitratläkemedel kan orsaka plötsligt blodtrycksfall.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

 • hjärtsjukdom, hjärtrytmproblem;
 • hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt;
 • långt QT-syndrom (du själv eller någon släkting);
 • högt eller lågt blodtryck;
 • anfall eller epilepsi;
 • leversjukdom, njursjukdom (eller om du går på dialys);
 • någon blodcellsrubbning som exempelvis sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi;
 • någon blödningsrubbning; som exempelvis blödarsjuka;
 • magsår;
 • hörsel- eller synbesvär, synbortfall;
 • någon ögonsjukdom som exempelvis retinitis pigmentosa (en ärftlig ögonsjukdom);
 • en fysisk deformitet hos penis (t. ex. Peyronies sjukdom) eller
 • om din läkare har sagt åt dig att inte ha samlag på grund av hälsoskäl.

Levitra kan öka blodflödet till ögat synnerv och orsaka tillfälligt synbortfall. Detta har inträffat hos ett fåtal personer, varav de flesta hade någon hjärtsjukdom, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol eller vissa befintliga ögonsjukdomar, samt hos personer som rökte var var över 50 år. Det är inte klarlagt om vardenafil är den egentliga orsaken till synbortfallet.

Levitra ska inte användas av kvinnor, och vilken effekt medicinen har vid graviditet och amning är inte känt.

Hur ska jag ta Levitra?

Ta Levitra exakt som din doktor har föreskrivit. Följ alla anvisningar på receptetiketten och läs alla medicineringsguider och instruktionsblad.

Tabletterna kan tas med eller utan mat.

Levitra tas endast vid behov, cirka 60 minuter före sexuell aktivitet. Läkemedlet kan hjälpa till att uppnå erektion vid sexuell stimulering. Erektion uppkommer inte bara genom att ta ett piller.

Kontakta din läkare eller sök läkare akut om erektionen är smärtsam eller varar längre än 4 timmar. Långvarig erektion (priapism) kan skada penis.

Staxyn (vardenafil sönderfallande tabletter) ska inte användas i stället för Levitra (vardenafil vanliga tabletter). Undvik medicineringsfel genom att använda endast den form och styrka som din läkare föreskriver.

Förvara vid rumstemperatur i skydd från fukt och värme.

Om du får läkarbehandling för hjärtproblem, berätta för sjukvårdspersonalen när du senast tog vardenafil.

Levitra doseringsinformation

Vanlig dos för vuxna mot Erektil Dysfunktion:

-Initial dos: 10 mg oralt en gång dagligen, vid behov, cirka 60 minuter före sexuell aktivitet. Öka till 20 mg eller minska till 5 mg beroende på effektiv och tolerans.
-Maximal dos: 20 mg en gång dagligen

Patienter som stadigvarande tar alfa-receptorblockerare:
-Initial dos: 5 mg oral en gång dagligen

Obs:
– Sexuell stimulering krävs för att kunna svara på behandlingen.
– Ett viss tid mellan doseringarna bör övervägas när läkemedlet ges samtidigt med alfablockerare.

Använding: Erektil dysfunktion

Vanlig dosering för äldre mot Erektil Dysfunktion:

65 år eller äldre:
-Initial dos: 5 mg oralt en gång dagligen, vid behov, cirka 60 minuter före sexuell aktivitet.

Obs: Sexuell stimulering krävs för att kunna svara på behandlingen.

Använding: Erektil dysfunktion

Vad händer om jag missar att ta en dos?

Eftersom Levitra används vid behov är det knappast troligt att du tar den en viss tid.

Ta inte medicinen mer än en gång om dagen. Låt det gå 24 timmar mellan varje dos.

Vad händer om jag överdoserar?

Sök läkare akut eller ring Giftinformationscentralen på 112.

Vad bör jag undvika när jag tar Levitra?

Grapefruit kan interagera med vardenafil och leda till oönskade biverkningar. Undvik att ta grapefruktprodukter.

Att dricka alkohol kan öka vissa biverkningar av vardenafil.

Ta inte något annat läkemedel för att behandla impotens såvida inte din läkare har ordinerat det.

Biverkningar av Levitra

Sök läkare akut om du får tecken på allergisk reaktion av Levitra: nässelfeber; andningssvårigheter; svullnad i ansiktet, på läpparna, på tungan eller i halsen.

Upphör med Levitra och sök omedelbart läkare om du får:

 • symptom på hjärtattack – bröstsmärta eller tryck över bröstet, smärta som sprider sig till käken och axlarna, illamående, svettning;
 • synförändringar eller plötsligt synbortfall; eller
 • om erektionen är smärtsam eller varar längre än 4 timmar. (långvarig erektion kan skada penis).

Sluta ta medicinen och kontakta omedelbart läkare om du får:

 • ringningar i öronen eller plötslig hörselnedsättning;
 • oregelbunden hjärtrytm;
 • svullnad i händer, vader eller fötter;
 • andnöd;
 • yrsel, som om du håller på att svimma;
 • penis erection that is painful or lasts 4 hours or longer; or
 • erektion som är smärtsam eller varar längre än 4 timmar; eller
 • anfall (kramper).

Vanliga biverkningar för Levitra kan innefatta

 • rodnad (värme, ansiktsrodnad och stickningar);
 • nästäppa, smärta i bihålor;
 • huvudvärkyrsel;
 • orolig mage; eller
 • ryggsmärta.

Detta är ingen fullständig förteckning över biverkningar och det kan uppstå fler. Kontakta läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till Läkemedelsverket.

 

Vilka andra läkemedel kan påverka Levitra?

Ta inte Levitra med liknande medicinering, som exempelvis avanafil (Stendra), sildenafil (Viagra), eller tadalafil (Cialis). Berätta för din läkare om alla övriga mediciner du använder för erektil dysfunktion.

Berätta för din läkare om alla övriga mediciner, särskilt:

 • antibiotika – klaritromycinerytromycin;
 • svampmedicin– itrakonazolketokonazol;
 • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller prostatasjukdom –alfuzosindoxazosinprazosinsilodosinterazosintamsulosin;
 • mediciner mot hjärtrytmrubbning – amiodarondronedaronprokainamidcinkonidinsotalol; eller
 • HIV/AIDS medicin – atazanavirindinavirritonavirsaquinavir, med flera.

Denna lista är inte fullständig och flera andra läkemedel kan interagera med vardenafil. Dessa innefattar receptbelagda och icke-receptbelagda läkemedel, vitaminer och örtprodukter. Alla eventuella läkemedelsinteraktioner är ej förtecknade här.

Sammanfattning
product image
Författares betyg
1star1star1star1star1star
Samlet betyg
5 baserat på 2 röster
Varumärke
LEVITRA
Produktnamn
Vardenafil
Pris från
kr 14.51
Produkttillgänglighet
Finns i lager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *