Natur av Växtämnen

av Dr. Erich Fred Legner VÄXTSKELETON År 1952 beskrev A. F. Hill från Harvard University de olika delarna av växter som är väsentliga för att förstå deras natur och användning …

Eteriska Oljor

av Dr. Erich Fred Legner Introduktion Eteriska oljor, eller flyktiga oljor, finns i många olika växter. Dessa oljor skiljer sig från feta oljor eftersom de förångas eller förångas vid kontakt …