Sökningen efter Quark-Gluon Plasma

av Michael Strickland Mitt främsta intresse är fysiken i kvark-gluonplasma (QGP). Dessa plasma förutsägs av kvantkromodynamik (QCD) som ska skapas under ultrarelativistiska tungjonskollisioner (RHIC, LHC). Mitt jobb som teoretiker är …

Klassrumsetikett och Artighet

av D. C. Smolarski, S.J. VARNING: Innehållet på denna sida, med undantag av citerad ordföring från officiella universitetspublikationer, representerar författarens åsikter och preferenser och bör inte tolkas som officiell policy …

XML Deklarativ Programmering

av Roger L. Costello Regelbaserad Deklarativ Programmering I Essential XML (kapitel 5.1, s. 87) säger Aaron Skonnard och Martin Gudgin att användning av XSLT-mallregler är deklarativ programmering:      XSLT erbjuder …