Filosofiska misstag

Vetenskapshistoria är ett beslutsträd. Vertikaler visas där vi måste ta en eller annan förgrening. Ibland tar vi fel väg av de rätta skälen. Ett bra exempel är den geocentriska kontra …

Gravitet för alla skalor?

Den moderna gravitationen började på sjuttonhundratalet med Sir Isaac Newton. På grundval av Newtons Universal Gravitation Law är en enkel empirisk observation:Allt händer … som om kraften mellan två kroppar …

Laramie-projektet

Laramie-projektet: Bekämpa Panik Mot Homosexuella Och Hatskulturen Av Chris Matthew Sciabarra Denna artikel publicerades först i The Free Radical, nr. 42 (juli / augusti 2000): 23. Chris Matthew Sciabarra avvisar …

Sociala Fakta och Självmord

av Paul Gingrich A. Sociala fakta Durkheim definierade sociala fakta som saker utanför och tvångsskådespelaren. Dessa skapas från kollektiva krafter och härrör inte från individen (Hadden, s. 104). Även om …