Bakgrundsinformation om te

av David K. Jordan Teplanten. Teplanten kallas Camellia sinensis på botanisk latin (tidigare ibland även Thea sinensis eller Camillia thea). Det är hemmahörande i Indien och kanske också till Kina, …

Uppfattning och tidsskala

Kognitiva forskare beskriver minnet som fungerar på tre tidsskalor: eko, kort sikt och lång sikt. Echoic minne fungerar på en mycket kort tidsskala (upp till ungefär en sekund) där funktioner …

Rytm och förändringar

Människor svarar vanligtvis på musik genom att hålla tid, knacka på takten eller svänga mot pulsen. Under sådana vanliga rörelser ligger en kognitionshandling som inte lätt återges i ett datorprogram …

Buggbilder (Insekt Makrofotografi)

En artikel om teknikerna.version 1.32, 11-14-03. Allt information och bilder i denna artikel Copyright © 2002-2019 M. Plonsky Introduktion Jag är professor (experimentell psykologi, inte entomologi). Jag hade börjat skanna …