Ett Elektriskt Tabuleringssystem.

Av H. HOLLERITH. Från The Quarterly, Columbia University School of Mines, Vol.X No.16 (Apr 1889), s.238-255. I denna artikel beskriver författaren, Columbiaexamen (Mines 1879) Herman Hollerith de enheter och metoder …

Social Intelligens

John F. KihlstromUniversitet i Kalifornien Nancy CantorMichigans Universitet Obs: En redigerad version av detta kapitel publicerades i R.J. Sternberg (red.), Handbook of intelligence, 2: a upplagan. (sid. 359-379). Cambridge, Storbritannien: …

Läkare-patientkommunikation

Stephen Barrett, M.D. Intelligenta konsumenter bör hitta och använda en primärläkare (eller medicinsk grupp) som tillhandahåller vetenskaplig, omtänksam och medkännande vård. De bör ta en aktiv roll i hanteringen av …