‘Senolytisk’ terapi saktar ner utvecklingen av levertumörer i djurmodeller

”Senoterapi”, en behandling som använder små molekylläkemedel för att rikta in sig på ”senescenta”-celler, eller de celler som inte längre genomgår celldelning, saktar enligt ny forskning ner tumörutvecklingen i levern på djurmodeller. Forskningsteamet leds av Celeste Simon, Ph.D., professor inom cell- och utvecklingsbiologi på Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania, och vetenskaplig chef för Abramson Family Cancer Research Institute. Studien publicerades i Nature Cell Biology.

“Denna form av terapi är inte något som har testats på levercancer tidigare. Och i våra modeller minskade så kallad ”senolytisk” terapi kraftigt sjukdomsbördan, även i fall med avancerad sjukdom.”

Celeste Simon, Ph.D., Professor för Cell & Developmental Biology, Perelman School of Medicine avid University of Pennsylvania

Förlust av enzymet FBP1 i mänskliga leverceller ökar tumörtillväxten signifikant. Tidigare forskning har visat att FBP1-nivåerna minskas i tumörstadium 1 och ytterligare när sjukdomen fortskrider. I denna studie använde Simon och hennes team RNA-sekvenseringsdata för att identifiera FBP1 som universellt underuttryckt i den vanligaste formen av levercancer, hepatocelluarkarcinom, oavsett underliggande orsaker som fetma, alkoholism och hepatit.

Förlusten av FBP1 i leverceller aktiverar de angränsande ”stellatcellerna” i levern – som utgör tio procent av levermassan – vilket orsakar fibros (vävnadssårbildning) och efterföljande stellatcellsålderdom, som båda främjar tumörtillväxt. Forskare fann att denna begynnande ålderdom i stellatceller selektivt kan utsättas för senolytika, inklusive Navitoclax (redan i kliniska prövningar för andra sjukdomar, som hematologiska maligniteter), för att sakta ner tumörutvecklingen, som drivs av levercellsspecifik FBP1-förlust.

Teamet har nu det första genetiska beviset för FBP1 som en bona fide metabolisk tumörsuppressor i levern, och att dess förlust i leverceller främjar tillväxten av tumörer på grund av effekter på andra celler i tumörens mikromiljö.

Med hjälp av genetiskt konstruerade musmodeller eliminerade teamet FBP1 och fann att sjukdomen utvecklades snabbare och att tumörbördan ökade kraftigt i cancerframkallande medier, kost och andra former av hepatocellulärt karcinom.

“Fallet med levercancer är väldigt svårt. När du har gått över ett visst skede finns det begränsade, om några alls, behandlingar tillgängliga”, sa Simon. ”Eftersom fetma fortsätter att öka och virusinfektioner fortsätter att vara ett problem kommer vi även se en ökning av levercancer, som alltså för närvarande har få behandlingsalternativ. Och eftersom FBP1-aktivitet också går förlorad vid njurcancer, kan FBP1-utarmning allmänt tillämpas på ett antal humana cancerformer. Det som är unikt med vår senoterapimetod är att vi riktar in oss specifikt på andra celler i levertumörmiljön snarare än själva cancercellerna.”

Nästa steg kommer enligt forskare att vara att börja testa dessa behandlingar i en klinisk miljö.

Källa:

University of Pennsylvania School of Medicine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *