Sökningen efter Quark-Gluon Plasma

av Michael Strickland

Mitt främsta intresse är fysiken i kvark-gluonplasma (QGP). Dessa plasma förutsägs av kvantkromodynamik (QCD) som ska skapas under ultrarelativistiska tungjonskollisioner (RHIC, LHC). Mitt jobb som teoretiker är att hjälpa experimenterande att bestämma de grundläggande egenskaperna för kvark-gluonplasma baserat på typiska högenergi partiklar kollision observerbara som elektromagnetiska och hadroniska spektra.

Att studera kvark-gluonplasma med hjälp av tungjonskollisioner hjälper fysiker att förstå tider mellan cirka 10-12 och 10-5 sekunder efter Big Bang; en tidsperiod där hela universumet var en superhett plasma av kvarkar, gluoner och andra grundläggande partiklar.

På bilden ovan visar jag fasdiagrammet för materia. På den vertikala axeln är temperaturen och på den horisontella axeln är materiens nettobaryontäthet. RHIC- och LHC-tungjonsexperimentet undersöker området med hög temperatur (~ 1012 Kelvin) och låg baryontäthet.


Nedan visar jag en visualisering av rymd-tidsutvecklingen av färgkorrelationer i en icke-Abelisk plasma som är föremål för krom-Weibel-instabiliteten. [Klicka på bilden för mer information.]


Slutligen visar jag en visualisering av en CPIC (Colored-Particle-in-Cell) -simulering av en högenergi-dijet som korsar en termaliserad gluonplasma. Färg indikerar höga fältenergitätheter som har inducerats av dijets passage och de små pilarna indikerar krom-Poynting-vektorn som visar riktningen för chromofields energiflöde. [Klicka på bilden för en större version.]


Originalartikel: http://personal.kent.edu/~mstrick6/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *