Vad finns det att veta om erektionsproblem? erektil dysfunktion?

Det anses att det handlar om erektil dysfunktion om mannen regelbundet finner det svårt att få eller behålla ett tillräckligt hårt stånd för att genomföra ett samlag, eller om det stör annan sexuell aktivitet.

De flesta män har ibland upplevt viss svårighet med att få stånd eller behålla det. Dock överväger man endast erektil dysfunktion (ED) om tillfredsställande sexuell prestation har varit omöjligt vid flera tillfällen under en längre tid.

Sedan upptäckten att medicinen sildenafil, eller Viagra, påverkade peniserektioner har många blivit om att ED är ett medicinskt tillstånd som går att behandla.

Män som har problem med sin sexuella prestation kan vara motvilliga att prata om det med sin läkare då de kan tycka det är pinsamt.

Nuförtiden förstår vi oss på ED bra och det finns flera behandlingar tillgängliga.

Denna artikel från MNT Knowledge Center erbjuder bra information för personer som upplever det här problem, eller känner någon som gör det.

Snabbfakta om erektil dysfunktion:

 • Erektil dysfunktion (ED) definieras av långvarig svårighet att uppnå och behålla en erektion som möjliggör sex.
 • Orsaken är oftast medicinsk, men kan även vara psykologisk.
 • Organiska orsaker är ofta resultatet av ett underliggande medicinskt tillstånd som påverkar blodkärlen eller nerverna som förser penisen med blod.
 • Flera receptbelagda mediciner, droger, alkohol och rökning kan orsaka ED.

Orsaker

Normal erektil funktion kan påverkas av problem av följande system:

 • blodflöde
 • nervtillförsel
 • hormoner

Fysiska orsaker

Det är alltid en bra idé att konsultera din läkare om du upplever bestående erektionsproblem, då detta orsakas av allvarliga medicinska tillstånd.

Om orsaken är enkel eller allvarlig kan en ordentlig diagnos hjälpa till att bemöta de eventuellt underliggande medicinska problem som finns och hjälpa till att lösa de sexuella problemen.

Följande lista sammanfattar många av de vanligaste fysiska eller organiska orsakerna till ED:

 • hjärtsjukdomar och trånga blodkärl
 • diabetes
 • högt blodtryck
 • högt kolesterol
 • övervikt och metaboliskt syndrom
 • parkinsons sjukdom
 • multipel skleros
 • hormonstörningar inklusive sköldkörtelsjukdomar och testosteronbrist
 • strukturell eller anatomisk störning av penisen, såsom Peyronies sjukdom
 • rökning, alkoholism och missbruk, inklusive kokainanvändning
 • behandlingar för prostatasjukdomar
 • kirurgiska komplikationer
 • skador i bäckenområdet eller ryggraden
 • strålterapi i bäckenområdet

Åderförkalkning är en vanlig orsak till blodflödesproblem. Åderförkalkning orsakar att artärerna blir trånga eller täpps igen, vilket hindrar blodflödet som behövs i penis för en erektion.

Flera receptbelagda mediciner kan orsaka ED, inklusive dessa nedanför. Alla som tar receptbelagda mediciner bör konsultera sin läkare innan de slutar ta eller ändrar sin medicinering:

 • Mediciner för att kontrollera högt blodtryck
 • Hjärtmediciner såsom digoxin
 • Vissa diuretiska mediciner
 • Mediciner som påverkar det centrala nervsystem, inklusive vissa sömntabletter och amfetaminer
 • ångestdämpande behandlingar
 • antidepressiva mediciner, inklusive monoaminoxidashämmare (MAOI), selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och tricykliska antidepressiva mediciner
 • opioida smärtstillande
 • Vissa cancermediciner, inklusive cytostatikamedel
 • Mediciner för behandling av prostata
 • antikolinergika
 • hormonmediciner
 • medicinen cimetidin mot magsår

Fysiska orsaker utgör 90% av alla ED-fall, medan psykologiska orsaker är mycket mindre vanligt.

Psykologiska orsaker

I sällsynta fall kan mannen alltid ha haft ED och aldrig uppnått en erektion. Detta kallas primär ED, och orsaker är nästan alltid psykologisk om det inte finns några uppenbara anatomiska missbildningar eller fysiologiska problem. Sådana psykologiska faktorer kan inkludera:

 • dåligt samvete
 • rädsla för intimitet
 • depression
 • allvarlig ångest

De flesta fall av ED är sekundära. Det betyder att den erektila funktionen har varit normal men blivit problematisk. Orsaker till nyuppkomna och ihållande problem är oftast fysiska.

Det är mindre vanligt att psykologiska faktorer orsakar eller bidrar till ED. Dessa faktorer kan vara behandlingsbara mentala sjukdomar till vardagliga, känslomässiga tillstånd som de allra flesta upplever någon gång i livet.

Det är viktigt att notera att det kan finnas en överlappning mellan de medicinska och psykologiska orsakerna. Till exempel om en man är överviktigt kan förändringarna i blodflödet påverka förmågan att behålla en erektion, som är en fysisk orsak. Han kan också ha dåligt självförtroende, vilket kan påverka den erektila funktionen och är en psykologisk orsak.

Kan cykling orsaka ED?

Det kvarstår frågan om vilken effekt cykling har på mäns hälsa.

Viss forskning har visat på orosmoln att män som cyklar regelbundet under flera timmar kan ha ökad risk för ED, tillsammans med andra hälsoproblem som infertilitet och prostatacancer.

Den mest aktuella studien som har forskat i detta fann att det inte fanns någon länk mellan cykling och ED. De hittade dock en koppling mellan flera timmars cykling och ökad risk för prostatacancer.

Prostatasjukdomar och ED

Prostatacancer orsakar inte ED.

Dock kan en prostataoperation för att ta bort cancern tillsammans med strålbehandling orsaka ED.

Behandling av icke-cancerogen och godartad prostatasjukdom kan även orsaka detta.

Behandling

De goda nyheterna är att det finns många behandlingar av ED. De flesta män kommer hitta en lösning som fungerar för dem. Dessa behandlingar inkluderar:

Medicinbehandlingar

Man kan ta en grupp mediciner som kallas PDE-5 (fosfodiesteras-5) hämmare.

Majoriteten av tabletterna ska tas 30-60 minuter före sex – den mest kända av dessa är den blå tabletten sildenafil (Viagra). Andra alternativ är:

 • vardenafil (Levitra)
 • tadalafil (en daglig tablett som heter Cialis)
 • avanafil (Stendra)

PDE-5- hämmare finns endast på recept. En läkare kommer kontrollera om du har hjärtproblem och fråga om du tar några andra mediciner innan du kan få ett recept.

Biverkningarna kopplade till PDE-5-hämmare inkluderar:

 • genomspolning
 • visuella missbildningar
 • hörselnedsättning
 • dålig matsmältning
 • huvudvärk

Några mindre använda medicinalternativ är prostaglandin E1, som appliceras lokalt antingen genom injektion i penis eller genom att föra in den längs med urinrörets öppning.

De allra flesta män föredrar att ta en tablett, så dessa lokala mediciner brukar reserveras för män som inte kan ta en oral behandling.

Online-apotek

Det är möjligt att köpa behandling mot ED över internet. Försiktighet rekommenderas.

USFDA (United States (U.S.) Food and Drug Administration (FDA)) har en konsumentguide om detta, inklusive en rekommendation för att kontrollera att online-apoteket:

 • finns i landet du bor i och har licens
 • har en licensierad farmaceut som kan svara på frågor
 • kräver recept
 • erbjuder direktkontakt med en person kan diskutera eventuella problem.

Du kan kontrollera om apoteket har licens genom att använda den här listan för bekräfta internet-apotek (VIPPS).

FDA erbjuder också tips för att se tecken på en osäker webbsida, inklusive att man ska hålla utkik efter följande ledtrådar:

 • Det finns inget sätt att kontakta webbsidan via telefon
 • Priserna är dramatiskt lägre än hos lagliga online-apotek
 • Receptbelagda mediciner erbjuds utan att behöva uppvisa ett recept – detta är olagligt
 • Din personliga information är inte skyddad.

FDA tillägger att dessa illegala sidor kan skicka mediciner som har okänt ursprung och kvalitet. De kan även skicka fel medicin eller en farlig produkt.

Pumpar

Produkter för att skapa erektion är ett mekaniskt sätt att få erektion för män som inte vill använda mediciner eller om medicinerna inte fungerar för dem.

Penisen blir hård genom att använda en pump som sätts runt penisen och drar upp blodet. Blodet förhindras sedan från att lämna penisen genom att använda ett band.

Bristen på spontanitet med pumpar innebär att många män hittar andra behandlingar mot ED som är att föredra.

Kirurgiska behandlingar

Det finns flera kirurgiska behandlingsalternativ:

 • Penisimplantat: Detta är ett sista alternativ som reserveras för män som inte har lyckats med medicinbehandlingar eller andra icke-invasiva alternativ.
 • Vaskulär kirurgi: Ett annat kirurgiskt alternativ för vissa män är vaskulär kirurgi, som innebär att man försöker rätta till några av blodkärlen som orsakar ED:

Operation är en sista utväg och kommer endast utföras i extrema fall. Återhämtningstiden varierar, men har en hög framgångsprocent.

Fungerar kosttillskott och alternativa behandlingar?

Det korta svaret är “nej.”

Det finns inga riktlinjer som följs av läkare eller några etablerade beviskällor som stödjer användning av kosttillskott, som t.ex. örttabletter.

Utöver att det inte finns några bevis för icke-receptbelagda alternativ för ED har FDA varnat för de gömda riskerna hos ”behandlingar” som säljs online.

Symptom

Mannen kanske inte alltid uppnår en erektion, men om detta händer sällan anses det inte vara ett medicinskt problem.

ED hänvisar inte endast till en fullkomlig oförmåga att uppnå en erigerad penis. Symptomen kan även inkludera att man måste kämpa för att behålla sin erektion tillräckligt länge för att genomföra samlag eller att man inte kan ejakulera.

Det finns ofta känslomässiga symptom, såsom att känna sig förlägen, skamsen, känna ångest och minskat intresse av samlag.

En man anses ha ED om dessa symptom sker regelbundet.

Övningar

Det finns övningar man kan göra för att minska effekterna av ED.

Det bästa sättet att behandla erektil dysfunktion utan mediciner är att stärka bäckenbottens muskler med Kegel-övningar. Dessa är ofta kopplade till kvinnor som vill stärka sin bäckenbotten under graviditet, men de kan även vara effektiva för män som vill återfå full funktion i penis.

Hitta bäckenbottenmusklerna. Du kan göra det genom att stanna mitt i strålen två eller tre gånger nästa gång du urinerar. Musklerna du kan känna jobba under processen är bäckenbottenmusklerna, och det är de som är i fokus vid Kegel-övningar.

En Kegel-övning består av att spänna de här musklerna och hålla den spänningen i 5 sekunder och sen släppa. Försök att göra det mellan 10-20 repetitioner per dag. Detta kanske inte är möjligt när du först börjar med övningarna, men det bör bli lättare med tiden.

Du bör märka av en förbättring efter 6 veckor.

Se till att du andas naturligt genom processen och undvik att trycka nedåt, som när du tvingar ut urin. För samman musklerna i en åtklämmande rörelse.

Aerobiska övningar, såsom joggning eller en rask promenad, kan hjälpa blodet att cirkulera bättre och kan hjälpa till att förbättra ED hos män som har cirkulationsproblem.

Tester

Antalet potentiella orsaker till ED innebär att en läkare kommer ställa många frågor och ordna blodprover. Sådana tester kan kontrollera om du har hjärtproblem, diabetes eller låg testosteronhalt bl.a. Läkaren kommer också genomföra en fysisk undersökning, även av genitalierna.

Innan man överväger en diagnos som kräver behandling kommer läkaren att leta efter symptom som har bestått i minst 3 månader.

När din medicinska historik har etablerats kommer läkaren gå vidare med ytterligare undersökningar. Ett enkelt test, känt som frimärkestestet (”postage stamp test”) kan hjälpa till att bestämma om orsaken är fysisk eller psykologisk.

Män får vanligtvis 3-5 erektioner per natt. Det här testet kontrollerar om mannen har fått erektion under natten genom att se om frimärkena som satts runt penisen före sänggående har rivits av under natten. Andra tester för nattliga erektioner inkluderar PotenTest och ”Snap-Gauge” test. Dessa metoder erbjuder begränsad information, men kan hjälpa läkaren att bestämma vilka framtida tester som bör göras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *