Viagra: Information om pris, användning, dosering och biverkningar

Sammanfattning
product image
Samlet betyg
5 baserat på 1 röster
Varumärke
VIAGRA
Produktnamn
Sildenafil
Pris från
kr 6.72
Produkttillgänglighet
Finns i lager

Vad är Viagra?

Viagra (sildenafil) får musklerna i blodkärlens väggar att slappna av så att blodflödet ökar till vissa delar av kroppen.

Viagra används för att behandla erektil dysfunktion (impotens) hos män. Ett annat märke av sildenafil är Revatio, som används för att behandla pulmonell arteriell hypertension och förbättra träningskapaciteten hos män och kvinnor. Den här sidan innehåller specifik information för Viagra, inte Revatio.

Ta inte Viagra om du samtidigt tar Revatio, såvida inte din läkare har sagt annat.

Viktig information

Vissa läkemedel kan ge oönskade eller farliga effekter när de används tillsammans med Viagra. Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar för tillfället, särskilt riociguat (Adempas) och nitrater.

Ta inte Viagra om du samtidigt använder ett nitratläkemedel mot bröstsmärta eller hjärtproblem, däribland även nitroglycerin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat och andra partydroger som exempelvis “poppers”. Att ta sildenafil tillsammans med ett nitratläkemedel kan orsaka plötslig och allvarlig blodtryckssänkning.

Kontakta din läkare eller sök akut om din erektion blir smärtsam eller varar längre än 4 timmar. En långvarig erektion (priapism) kan orsaka skador på penis.

Sluta använda Viagra och sök akut läkarvård om du får plötsligt synbortfall.

Innan man tar den här medicinen

Du ska inte ta Viagra om du är allergisk mot sildenafil eller:

 • om du tar andra läkemedel för att behandla pulmonell arteriell hypertension, som till exempel riociguat (Adempas).
 • om du tar nitrater

Ta inte Viagra om du samtidigt använder ett nitratläkemedel mot bröstsmärta eller hjärtproblem. Detta inkluderar även nitroglycerin, isosorbiddinitrat och isosorbidmononitrat. Nitrater kan även ingå i vissa partydroger som exempelvis amylnitrat och nitrit (“poppers”). Att ta sildenafil tillsammans med ett nitratläkemedel kan orsaka plötslig och allvarlig blodtryckssänkning.

För att vara säker på att du kan ta Viagra, tala om för din läkare om du någonsin har haft:

 • hjärtsjukdomar eller hjärtrytmproblem, kranskärlssjukdom;
 • hjärtattack, stroke eller hjärtsvikt;
 • högt eller lågt blodtryck;
 • lever- eller njursjukdom;
 • blodcellsrubbning såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi;
 • blödningsrubbning såsom blödarsjuka;
 • magsår;
 • retinitis pigmentosa (ett ärftligt tillstånd i ögat);
 • en deformitet av penis (såsom Peyronies sjukdom); eller
 • om du blivit tillsagd att inte ha samlag på grund av hälsoskäl.

Viagra kan minska blodflödet till synnerven i ögat och orsaka plötslig synförlust. Detta har inträffat hos ett litet antal personer som tog sildenafil, av vilka de flesta också hade hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, högt kolesterolvärde eller vissa tidigare ögonproblem, och hos de som rökt eller var över 50 år. Det framgår inte klart om sildenafil är den verkliga orsaken till synförlusten.

Viagra tros inte skada ett ofött barn. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Det är inte känt om sildenafil övergår i bröstmjölken eller om det kan skada barn som ammas. Tala om för din läkare om du har barn som ammas.

Ge inte det här läkemedlet till någon under 18 år utan någon medicinsk rådgivning.

Hur ska jag ta Viagra?

Ta Viagra precis så som du fått föreskrivet. Följ alla anvisningar på etiketten. Ta inte detta läkemedel i högre eller lägre dos eller under längre tid än rekommenderat.

Viagra tas vanligtvis endast vid behov, från 30 minuter till en timme före sexuell aktivitet. Du kan ta det upp till 4 timmar innan sexuell aktivitet. Ta inte Viagra mer än en gång per dag.

Viagra kan hjälpa dig att få erektion vid sexuell stimulering. Erektion uppkommer inte enbart genom att ta ett piller. Följ din läkares anvisningar.

Om du under sexuell aktivitet blir yr eller illamående eller får smärta, domningar eller stickningar i bröstet, armarna, halsen eller käken, ska du genast kontakta läkare. Du kan ha fått en allvarlig biverkning av sildenafil.

Förvara vid rumstemperatur och skydda från fukt och värme.

Vad händer om jag missar att ta en dos?

Eftersom Viagra används vid behov är det knappast troligt att du kan missar att ta en dos.

Vad händer om jag överdoserar?

Sök läkare akut eller ring Giftinformationscentralen på 112.

Vad bör jag undvika när jag tar Viagra?

Att dricka alkohol med den här medicinen kan ge biverkningar.

Grapefrukt och grapefruktjuice kan interagera med sildenafil och leda till oönskade biverkningar. Undvik intag av grapefruktprodukter samtidigt som du tar sildenafil.

Undvik att använda andra läkemedel som behandlar impotens, som till exempel alprostadil eller yohimbin, utan att först rådfråga din läkare.

Biverkningar av Viagra

Sök läkare akut om du får tecken på allergisk reaktion av Viagra: nässelfeber; andningssvårigheter; svullnad i ansiktet, på läpparna, på tungan eller i halsen.

Sluta ta Viagra och sök läkare akut om du får:

 • symptom på hjärtattack – smärta och tryck över bröstet, smärta som sprider sig till käken och axlarna, illamående, svettning;
 • synförändringar eller plötslig synförlust; eller
 • om erektionen är smärtsam eller vara längre än 4 timmar (långvarig erektion kan orsaka skador på penis).

Ring omedelbart läkare vid:

 • ringningar i öronen eller plötslig hörselnedsättning;
 • oregelbunden hjärtrytm;
 • svullnad i händer, vrister och fötter;
 • andnöd;
 • anfall (kramper); eller
 • yrsel, som om du håller på att svimma.

Vanliga biverkningar av Viagra kan innefatta:

 • rodnad (värme, ansiktsrodnad och stickningar);
 • huvudvärk, yrsel;
 • synstörningar (dimsyn, förändrad färguppfattning)
 • rinnande eller tät näsa, näsblödning;
 • sömnproblem (sömnlöshet);
 • muskelsmärta, ryggsmärta; eller
 • orolig mage.

Detta är ingen fullständig lista över biverkningar och det kan uppstå fler. Kontakta läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

Vilka andra läkemedel kan påverka Viagra?

Ta inte Viagra med liknande mediciner som exempelvis avanafil (Stendra), tadalafil (Cialis) eller vardenafil (Levitra). Tala om för din läkare vilka andra mediciner du tar för erektil dysfunktion.

Berätta för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och om de du har börjat eller slutat ta, särskilt:

 • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller prostataproblem;
 • antibiotika – klaritromycin, erytromycin eller telitromycin;
 • läkemedel mot svamp – ketoconazol eller itraconazol; eller
 • medicin för behandling av HIV/AIDS – atazanavir, indinavir, ritonavir eller saquinavir;
 • nitrater;
 • läkemedel för behandling av pulmonell arteriell hypertension.

Denna lista är inte fullständig. Fler läkemedel kan interagera med sildenafil, däribland receptbelagda läkemedel, vitaminer och örtprodukter. Alla eventuella interaktioner är ej förtecknade i denna medicinguide.

Sammanfattning
product image
Samlet betyg
5 baserat på 1 röster
Varumärke
VIAGRA
Produktnamn
Sildenafil
Pris från
kr 6.72
Produkttillgänglighet
Finns i lager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *